Alhamdulillah Juara KSM, 4 Santri RIAB akan mewakili Aceh Besar ke Provinsi

Alhamdulillah… Insya Allah 4 Santri RIAB mewakili Aceh Besar untuk tingkat Provinsi pada event KSM (Kompetensi Sains Madrasah)

1. Juara 1 Biologi Tasnim
2. Juara 2 Ekonomi Luthfi
3. Juara 2 Geografi Sahril Alba
4. Juara 2 kimia Nindi
5. Harapan 3 Fisika Rana Sulthanah

Leave a Reply