Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit) ~ agar ketrampilan semakin terasah, maka disajikan dalam bentuk lomba
Teruslah semangat, jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu…
Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Santri RIAB Belajar Ketrampilan pengurusan Jenazah (Tajhiz Mayit)

Leave a Reply